Oferta

Właścicielom nieruchomości i uczestnikom obrotu oferujemy:

Inwestorom, architektom i projektantom oferujemy:

Inwestorom i wykonawcom budowlanym oferujemy:

Dla obiektów istniejących, gdzie wymagane jest dokładne przedstawienie infrastruktury technicznej lub kontrola warunków geometrii budowli i linii produkcyjnych, oferujemy:

Wykonujemy prace korzystając z oprogramowania:

GEONET v 2006, CGeo v 2020, Ewmapa v 11, ICAD 2012, TurboMap v 10

Jeśli chcesz się dowiedzieć jaki będzie koszt przeprowadzenia prac, skontaktuj się z nami.