O firmie

Specjalizujemy się w geodezji inżynieryjnej - obsłudze inwestycji budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Wykonujemy prace geodezyjne i kartograficzne głównie na terenie województwa łódzkiego, a szczególnie w powiatach łaskim, zduńskowolskim i sieradzkim.

Posiadamy uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach:

  1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
  2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
  3. Geodezyjna obsługa inwestycji

Prace geodezyjne wykonujemy od 20 lat. Braliśmy udział w wielu inwestycjach na terenie całego kraju zdobywając doświadczenie w administracji, zarządzaniu i wykonawstwie geodezyjnym.

Naszym głównym atutem jest wysoka dokładność i jakość prac geodezyjnych.

Wykonujemy prace korzystając z najnowocześniejszego sprzętu:

Systemy GPS - Art-Geo
Tachimetry - Topcon
Niwelatory - Leica